Návrh vily pro stavitele

Rok 1922
Množstvo 4 výkresy v rovnakm formáte
Rozmer šírka 310 mm, výška 480 mm
Materiál papier, rysovací
Technika ceruza, tuš, vodové farby
Značenie dole v pravom rohu Belluš 922
Digitálne modely     optimalizovaný pre Javascript Webgl a pre VR HTC Vive


Pôdorys Pôdorys
Pôdorys Pôdorys
Pôdorys

Späť                     Model

Načítanie modelu: 0%