Výstava Emil Belluš: Stretnutie vo virtuálnom svete

Rok 2020
Kurátorka Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.
Architektonické riešenie Ing. arch. MArch. Roman Hajtmanek, PhD., Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.
Realizácia modelov Ing. arch. MArch. Roman Hajtmanek, PhD., Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.
Virtuálna realita a digitálne modelovanie Ing. arch. MArch. Roman Hajtmanek, PhD.
Grafika Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.
Webový dizajn Ing. arch. MArch. Roman Hajtmanek, PhD.
Realizácia Fakulta architektúry a dizajnu STU, Námestie slobody 19, Bratislava
Termín 21.9. – 16.10.2020Pôdorys Pôdorys Pôdorys Pôdorys Pôdorys Pôdorys Pôdorys Pôdorys

Späť